Η Ανάγκη Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

Δεδομένου οτι η χώρα μας υστερεί στον τομέα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα αναγκαστούμε να είμαστε εμείς που θα ενημερώσουμε το ευρύ ελληνκό κοινό οτι η εγκυμοσύνη ΔΕΝ ειναι αποτέλεσμα των «σεξουαλικών χαρακτηριστικών» των παιδιών, ούτε των κοντών φορεματων των γυναικών, ούτε του twerking, ούτε τον βρισιών. Η (ανεπιθύμητη) εγκυμοσύνη ειναι αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τις μεθόδους ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, για τις οποίες φυσικα δε θα πρέπει να γνωρίζουν μόνο οι γυνάικες.

Επίσης, nice try, αλλα δεν πέρασε απαρατήρητο οτι τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των «παιδιών» αναφέρονταν μόνο σε αυτά των γυναικών, καθώς φυσικά μόνο η δική τους σεξουαλικότητα στιγματίζεται και μόνο αυτές κατηγορούνται για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες -λες και οι γυναίκες μένουν έγκυος μόνες τους.

~Hürrfem Sultan

PAIDIA

Advertisements