Πολιτικά Σχόλια και Γυναίκες

Οι γυναίκες συνεχίζουν να αποκλείονται από την πολιτική λες και η πολιτικοποίησή τους εξαρτάται από την σεξουαλικότητά τους. Η γυναίκα μειώνεται σε σεξουαλικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η ικανότητα της να δράσει ως πολιτικό υποκείμενο. Για άλλη μια φορά η παρουσίασή μας ως σεξουαλικά παθητικών αντικειμένων έχεις ως σκοπό να μας μειώσει ως άτομα γενικότερα και να μας δείξει τη θέση μας, η οποία ειναι μακριά από οποιαδήποτε μορφή ανεξάρτητης σκέψης και δράσης.

~Hürrfem Sultan

πολιτικοποιηση

Advertisement